Thông tin về chương trình xuất khẩu lao động 2019

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở nước ta ngày càng cao, trong khi dân số ngày một tăng lên. Giải pháp nào để giải quyết tình trạng này...

Cần phải làm gì khi sai thông tin diện tích đất trong sổ đỏ?

Sổ đỏ (GCNQSDD) là vật chứng nhận tài sản đất cũng như các tài sản liên quan đến đất không thể thiếu. Chính vì thế mọi thông tin trong sổ đỏ...