Những điều kiện xuất khẩu lao động Nhật Bản hiện nay như thế nào?

 Có nhiều bạn luôn nghĩ rằng xuất khẩu lao động rất là dễ dàng, chỉ cần đăng kí đi là có thể đi được. Nhưng điều đó hoàn toàn sai...

Thông tin về chương trình xuất khẩu lao động 2019

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm ở nước ta ngày càng cao, trong khi dân số ngày một tăng lên. Giải pháp nào để giải quyết tình trạng này...